Kiry – Kiry

przez: Cudakowa Polana, Lodowe Źródło, Polana Stoły
8.5 km
Dystans
3:31 h
Szacowany czas
11 GOT
Punkty GOT
577 m
Suma podejść
577 m
Suma zejść