Trasa przez: Zamek Książ

przez: Skrzyżowanie przy ruinach zamku Stary Książ, Wąwóz rzeki Pełcznicy, Zamek Książ
4.6 km
Dystans
1:41 h
Szacowany czas
7 GOT
Punkty GOT
319 m
Suma podejść
318 m
Suma zejść