Trasa przez: Obejście Szczelińca Małego

przez: Obejście Szczelińca Małego, Radkowskie Skały, parking, Skalne Grzyby, Skalne Wrota
11 km
Dystans
2:57 h
Szacowany czas
13 GOT
Punkty GOT
171 m
Suma podejść
244 m
Suma zejść