Trasa do: Ojców, parking

przez: Dolina Prądnika, odejście szlaku żółtego, Brama Krakowska, Dolina Sąspowska
7.7 km
Dystans
2:22 h
Szacowany czas
295 m
Suma podejść
275 m
Suma zejść