Radkowskie Skały, parking – Skalne Grzyby, Pielgrzym

przez: Skalne Grzyby, Skalne Wrota, Skalne Wrota, odejście szlaku niebieskiego, Skalne Grzyby, pod Pielgrzymem
3.1 km
Dystans
0:57 h
Szacowany czas
3 GOT
Punkty GOT
97 m
Suma podejść
128 m
Suma zejść