Harbutowice, Końcówka – Harbutowice, Końcówka

przez: Babica Zachodnia, Pod Babicą, Babica
7.5 km
Dystans
2:15 h
Szacowany czas
7 GOT
Punkty GOT
264 m
Suma podejść
264 m
Suma zejść