Trasa do: Palcza

przez: Babica, Babica Zachodnia, Harbutowice, Końcówka
8.5 km
Dystans
2:26 h
Szacowany czas
10 GOT
Punkty GOT
197 m
Suma podejść
369 m
Suma zejść