Zamek Książ – Zamek Książ

przez: Skrzyżowanie przy ruinach zamku Stary Książ, Wąwóz rzeki Pełcznicy, Cis Bolko
4.7 km
Dystans
1:36 h
Szacowany czas
7 GOT
Punkty GOT
307 m
Suma podejść
307 m
Suma zejść