Zamek Książ – Zamek Książ

przez: Skrzyżowanie przy ruinach zamku Stary Książ, Wąwóz rzeki Pełcznicy, Cis Bolko
4.8 km
Dystans
1:41 h
Szacowany czas
7 GOT
Punkty GOT
313 m
Suma podejść
313 m
Suma zejść