Pomoc

Aplikacja Android

 1. Czy mogę wykupić wersję Premium inaczej niż przy użyciu konta Google Play?
 2. Co zrobić gdy aplikacja nie może nawiązać połączenia z GPS?
 3. Nie działa synchronizacja zaplanowanych lub/i nagranych tras.
 4. Nie pobierają się mapy offline.
 5. Mapy offline nie wyświetlają się.
 6. Zakupiłem subskrypcję z innego konta Google Play i teraz nie jest ona widoczna w aplikacji.
 7. Czy można planować trasy będąc offline?
 8. Szlaki w aplikacji mają inne przebiegi niż w serwisie mapa-turystyczna.pl.
 9. Jak anulować subskrypcję?
 10. Wykupiłem wersję Premium. Pomimo tego, po zmianie telefonu opcja Premium nie jest aktywna.
 11. Czy można uruchomić nawigację po własnym śladzie GPX?
 12. Mapa nie ładuje się. Wyświetla się komunikat Google Play services are updating.
 13. Nagrywanie trasy zostaje przerwane, gdy telefon nie jest aktywny.

Serwis mapa-turystyczna.pl

 1. Mam już konto w waszym serwisie, ale teraz wolę się logować przez Facebook lub Apple. Co zrobić, aby połączyć te konta?
 2. Jak mogę usunąć konto w serwisie www?
 3. Na mapie wyświetlają się puste obszary.
 4. Moje zdjęcie zostało oznaczone jako prywatne. Co to znaczy?
 5. Czy mogę samodzielnie oznaczyć zdjęcie jako prywatne?

Aplikacja Android

 1. Czy mogę wykupić wersję Premium inaczej niż przy użyciu konta Google Play?

  Tak. Konto Premium obejmuje obecnie nie tylko dostęp do wersji Premium aplikacji na system Android, ale również dodatkowe funkcje w serwisie www (przeczytaj więcej o naszej polityce Premium). Za pośrednictwem sklepu Google Play możesz wykupić subskrypcję, która odnawia się automatycznie. Natomiast korzystając z płatności elektronicznych (Dotpay) w serwisie www możesz wykupić dostęp na określony okres, który wygaśnie po jego zakończeniu.

  Najpopularniejszym sposobem zapłaty za subskrypcję w sklepie Google Play jest podanie danych karty. Możliwe są również inne formy płatności: płatności u operatora oraz doładowanie salda kartami podarunkowymi. Kartę upominkową można zakupić w „normalnym” sklepie, a następnie można doładować nią swoje konto w Google Play i przy użyciu tych środków opłacić subskrypcję. Płatności przez operatora powinny działać bez problemu dla Orange, Play, Plus i T-mobile, ale czasem wymaga do wcześniejszego włączenia. Szczegóły znajdują się pod tym linkiem.

 2. Co zrobić gdy aplikacja nie może nawiązać połączenia z GPS?

  Można spróbować poniższych rozwiązań:

  • Dotknąć przycisk Moja lokalizacja. Aplikacja powinna zapytać o pozwolenie na korzystanie z lokalizacji (dotyczy systemu Android 6.0 i nowszych).
  • Sprawdzić czy aplikacja Mapa Turystyczna ma włączone uprawnienia na dostęp do lokalizacji (Ustawienia > Aplikacje > Mapa turystyczna > Uprawnienia > Lokalizacja). Jeśli nie - włączyć je.
  • Sprawdzić czy aplikacja Usługi Google Play ma włączone uprawnienia na dostęp do lokalizacji (Ustawienia > Aplikacje > Usługi Google Play > Uprawnienia > Lokalizacja). Jeśli nie - włączyć je.
  • Sprawdzić czy jest dostępna aktualizacja aplikacji Usługi Google Play. Jeśli tak - zaktualizować aplikację Usługi Google Play.
  • Zrestartować aplikację Mapa Turystyczna (Ustawienia > Aplikacje > Mapa turystyczna > Wymuś zatrzymanie).
  • Odinstalować i zainstalować ponownie aplikację Mapa Turystyczna.
  • Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, prosimy o wysłanie wiadomości bezpośrednio z aplikacji (Menu > Zgłoś błąd). Będziemy wtedy mieli dostęp do bardziej szczegółowych informacji i sprawdzimy, co może powodować problem.
 3. Nie działa synchronizacja zaplanowanych lub/i nagranych tras.

  Można spróbować poniższych rozwiązań:

  • Wylogować się i zalogować się ponownie.
  • Sprawdzić czy synchronizacja dla konta Mapa turystyczna jest włączona. W zależności od wersji systemu Android mogą to być opcje: Ustawienia > Konta i synchronizacja > Mapa Turystyczna lub Ustawienia > Konta > Mapa Turystyczna > Synchronizacja konta. Należy włączyć obie dostępne opcje.
  • Sprawdzić czy w ustawieniach telefonu jest włączona autosynchronizacja danych. W zależności od wersji systemu Android opcja ta może znajdywać się w Ustawienia > Konta i synchronizacja > menu w prawym górnym rogu lub Ustawienia > Konta > Automatycznie synchronizuj dane (na samym dole pod listą kont). Autosynchronizacja powinna być włączona.
  • System Android może też blokować synchronizaję w sytuacjach, w których uzna to za korzystne na przykład gdy brakuje miejsca w urządzeniu lub przy niskim poziomie baterii. Jeśli któraś z powyższych sytuacji ma miejsce, należy sprawdzić czy jej wyeliminowanie pomaga.
  • Zdarza się też, że system Android blokuje synchronizaję z nieznanego powodu. Można wtedy spróbować wyłączyć i włączyć (nawet kilkukrotnie) opcje wspomniane w pierwszych dwóch punktach.
 4. Nie pobierają się mapy offline.

  Można spróbować poniższych rozwiązań:

  • Upewnić się, że do połączenia z siecią nie jest używany VPN ani serwer proxy.
  • Sprawdzić czy na telefonie nie są zainstalowane aplikacje blokujące reklamy (Adblock). Jeśli są, to można je wyłączyć, ponieważ czasem blokują one pobieranie map offline.
  • Pobrać mapy korzystając z innego połączenia sieciowego.
  • Zrestartować aplikację lub / i telefon.
  • Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogły, prosimy o:
   • Sprawdzenie, czy taki sam błąd występuje podczas pobierania map offline w niższej jakości.
   • Sprawdzenie, czy taki sam błąd występuje przy zapisywaniu map w innym miejscu (np. na karcie pamięci jeśli obecnie mapy zapisywane są w pamięci telefonu).
   • Sprawdzenie, czy aplikacja ma uprawnienia do pamięci telefonu (Ustawienia > Aplikacje > Mapa turystyczna > Uprawnienia > Pamięć wewnętrzna).
   • Wysłanie wiadomości bezpośrednio z aplikacji (Menu > Zgłoś błąd) wraz z informacjami z powyższych punktów.
 5. Mapy offline nie wyświetlają się.

  Sprawdź czy:

  • Mapy offline zostały wcześniej pobrane. Wcześniejsze pobranie map jest niezbędne, aby korzystać z nich offline.
  • Włączona jest warstwa Mapa turystyczna. Mapy offline dotyczą tylko tej warstwy.
 6. Zakupiłem subskrypcję z innego konta Google Play i teraz nie jest ona widoczna w aplikacji.

  Na początek należy sprawdzić, czy subskrypcja jest widoczna na liście Menu > Płatności i subskrypcje > Subskrypcje w aplikacji Sklep Play. Jeśli jest widoczna, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie Wykupiłem wersję Premium. Pomimo tego, po zmianie telefonu opcja Premium nie jest aktywna.

  Jeśli subskrypcja nie jest widoczna na liście w aplikacji Sklep Play:

  • Należy odinstalować aplikację Mapa Turystyczna, będąc zalogowanym na koncie, z którego nie był dokonany zakup subskrypcji. Jeśli masz zapisane lub nagrane trasy, najpierw zaloguj się w aplikacji, aby zsynchronizować dane z serwisem mapa-turystyczna.pl. Wtedy po ponownym zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu się będą one w niej dostępne.
  • Dodatkowo należy usunąć aplikację Mapa Turystyczna ze swoich aplikacji w Sklepie Play. Można to zrobić w Menu > Moje gry i aplikacje > Biblioteka > Mapa Turystyczna.
  • Następnie należy zalogować się w aplikacji Sklep Play na konto, z którego została zakupiona subskrypcja i sprawdzić, czy subskrypcja jest już widoczna na liście subskrypcji w aplikacji Skelp Play. Jeśli tak, należy zainstalować ponownie aplikację Mapa Turystyczna.
  • Jeśli po ponownym zainstalowaniu aplikacji Mapa Turystyczna wersja Premium nadal jest nieaktywna, należy odinstalować aplikację i wyczyścić dane aplikacji Usługi Google Play (Ustawienia > Aplikacje > Usługi Google Play > Pamięć > Zarządzaj rozmiarem > Wyczyść wszystkie dane) i zainstalować aplikację Mapa Turystyczna ponownie.
  • Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, prosimy o wysłanie wiadomości bezpośrednio z aplikacji (Menu > Zgłoś błąd).
 7. Czy można planować trasy będąc offline?

  Niestety nie ma jeszcze takiej możliwości w aplikacji - planowanie wymaga dostępu do internetu. Chcemy w przyszłości dodać tę funkcję, bo również uważamy, że jest ona bardzo ważna i bez tego korzystanie z aplikacji jest czasem problematyczne, szczególnie jeśli zmienia się plany w trakcie wycieczki. Póki co najlepiej zaplanować trasę i zapisać ją - wtedy można ją otworzyć w dowolnym momencie.

 8. Szlaki w aplikacji mają inne przebiegi niż w serwisie mapa-turystyczna.pl.

  Gdy aktualizujemy szlaki, zmiany pojawiają się w aplikacjach z opóźnieniem. Czasem może ono sięgać kilkunastu godzin. Jeśli chodzi o pobrane mapy offline, to w nich zmiany powinny pojawić się w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. Niezależnie jednak od tego czasu trzeba pobrać dany region jeszcze raz, żeby mieć aktualne dane.

 9. Jak anulować subskrypcję?

  Subskrypcję można anulować na dwa sposoby:

  • w panelu Google Play,
  • w aplikacji Sklep Play wybierając z menu Menu > Płatności i subskrypcje > Subskrypcje.

  Do panelu Google Play można też przejść z panelu użytkownika w zakładce Moje Premium, klikając przycisk Zarządzaj subskrypcją (jest widoczny, gdy subskrypcja jest aktywna).

 10. Wykupiłem wersję Premium. Pomimo tego, po zmianie telefonu opcja Premium nie jest aktywna.

  Jeśli nie logowałeś się w aplikacji Mapa Turystyczna, to po zmianie telefonu można spróbować poniższych rozwiązań:

  • Na początek należy sprawdzić, czy subskrypcja jest widoczna na liście Menu > Płatności i subskrypcje > Subskrypcje w aplikacji Sklep Play. Jeśli nie jest widoczna, prawdopodobnie została zakupiona z innego konta Google i wtedy należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie Zakupiłem subskrypcję z innego konta Google Play i teraz nie jest ona widoczna w aplikacji.
  • Jeśli subskrypcja jest widoczna w aplikacji Sklep Play, należy odinstalować i ponownie zainstalować aplikację Mapa Turystyczna. Jeśli masz zapisane lub nagrane trasy, najpierw zaloguj się w aplikacji, aby zsynchronizować dane z serwisem mapa-turystyczna.pl. Wtedy po ponownym zainstalowaniu aplikacji i zalogowaniu się będą one w niej dostępne.
  • Należy też wyczyścić dane aplikacji Usługi Google Play (Ustawienia > Aplikacje > Usługi Google Play > Pamięć > Zarządzaj rozmiarem > Wyczyść wszystkie dane).
  • Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło, prosimy o wysłanie wiadomości bezpośrednio z aplikacji (Menu > Zgłoś błąd).

  Jeśli natomiast logowałeś się w aplikacji Mapa Turystyczna, to subskrypcja została przypisana do konta, na które się logowałeś i powinna być widoczna w panelu użytkownika w zakładce Moje Premium. Upewnij się, że w aplikacji jesteś zalogowany na to samo konto.

 11. Czy można uruchomić nawigację po własnym śladzie GPX?

  Niestety nie ma w tym momencie takiej możliwości. Nawigacja opiera się na danych z naszego serwisu, dzięki którym możemy wyświetlić ile zostało do kolejnego punktu, jakim iść szlakiem itp. Wgranego śladu można używać do orientacji w terenie w następujący sposób:

  • Zalogować się w serwisie mapa-turystyczna.pl i dodać trasę z pliku. Pojawi się ona na liście Nagrane trasy.
  • Zalogować się w aplikacji w telefonie i zsynchronizować Nagrane trasy w aplikacji.
  • Otworzyć wybraną trasę. Będzie ona wtedy widoczna na mapie. Widoczny będzie również znacznik lokalizacji, można też korzystać z trybu śledzenia lub kompasu.
 12. Mapa nie ładuje się. Wyświetla się komunikat Google Play services are updating.

  Problem niestety leży po stronie Usług Google Play, z których korzysta nasza aplikacja i pojawił się po ostatniej aktualizacji, co widać po komentarzach na tej stronie. Podobna sytuacja miała miejsce w maju tego roku - wtedy problem dotyczył użytkowników z telefonami Huawei. Najpradwopodobniej tym razem dotknął użytkowników telefonów Lenovo K. Więcej na ten temat pisaliśmy w jednym z naszych postów na Facebooku i tam podawaliśmy wskazówki, które czasem pomagały w rozwiązaniu problemu. Ostatecznie jednak został on rozwiązany dopiero po aktualizacji Usług Google Play. Niestety dla telefonów Lenovo K powyższe wskazówki nie działają i na razie nie udało nam się znaleźć rozwiązania lub obejścia tego problemu. Czekamy na poprawkę w aplikacji Usług Google Play.

 13. Nagrywanie trasy zostaje przerwane, gdy telefon nie jest aktywny.

  Najczęstszą przyczyną tego problemu jest funkcja oszczędzania baterii. Działa ona w ten sposób, że system może zamykać aplikacje działające w tle, ignorując ustawienia w samych aplikacjach. Niestety z poziomu aplikacji nie możemy tego kontrolować, więc potrzeba jest zmiana ustawień przez użytkownika.

  W zależności od wersji systemu Android i producenta telefonu miejsce gdzie znajdują się te ustawienia i ich nazwa mogą się różnić. Warto sprawdzić dwa miejsca:

  1. Ustawienia ogólne baterii

   Tu można dodać naszą aplikację do wyjątków od oszczędzania energii. Szukamy następujących (lub podobnych) ustawień: Ustawienia > Bateria > Menu (trzy kropki) > Wyjątki od oszczędzania energii > Tu należy na liście znaleźć aplikację Mapa Turystyczna i zaznaczyć ją. Ustawienia mogą wyglądać też podobnie do tych: Ustawienia > Bateria > Uruchamianie > Ręcznie.

  2. Ustawienia dla aplikacji Mapa Turystyczna

   Tu można ustawić, aby działanie naszej aplikacji nie było ograniczane, gdy działa ona w tle. Szukamy następujących (lub podobnych) ustawień: Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Mapa Turystyczna > Bateria > Ograniczenie działania w tle oraz Funkcja oszczędzania energii.

  Zobacz też wpis na blogu: Problemy z nagrywaniem trasy – co zrobić?

Serwis mapa-turystyczna.pl

 1. Mam już konto w waszym serwisie, ale teraz wolę się logować przez Facebook lub Apple. Co zrobić, aby połączyć te konta?

  Zaloguj się w serwisie mapa-turystyczna.pl i przejdź na stronę Moje konto > Ustawienia konta. Tam w sekcji Połączenia kont kliknij Połącz.

 2. Jak mogę usunąć konto w serwisie www?

  Usunięcie konta w serwisie www jest nieodwracalne. Wraz z nim usunięte zostaną wszystkie zaplanowane i nagrane trasy, dodane zdjęcia i komentarze. Jeśli jesteś zdecydowany, napisz do nas e-mail w tej sprawie. Usunięcie konta w serwisie www nie jest w żaden sposób związane z posiadaną subskrypcją w aplikacji i nie spowoduje jej anulowania. Jeśli chcesz anulować subskrypcję w aplikacji na Android, zobacz odpowiedź na pytanie Jak anulować subskrypcję?

 3. Na mapie wyświetlają się puste obszary.

  Na początek spróbuj wyłączyć dodatki blokujące reklamy np. Adblock, Adblock Plus, uBlock Origin. Ich działanie może powodować nieprawidłowości w wyświetlaniu naszego serwisu. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z nami.

 4. Moje zdjęcie zostało oznaczone jako prywatne. Co to znaczy?

  Zdjęcie oznaczone przez administratorów jako prywatne nie spełnia kryteriów zdjęć opisanych tutaj - w większości przypadków dotyczy to zamieszczania zdjęć portretowych. Takie zdjęcia nie będą wyświetlane w głównej galerii serwisu, jednak ze względu na wartość jaką mogą stanowić dla indywidualnych Użytkowników nie są one usuwane z serwisu i nadal będą wyświetlane jako zdjęcia przypisane do nagranej trasy (o ile zostały przez Użytkownika dodane do nagranej trasy).

 5. Czy mogę samodzielnie oznaczyć zdjęcie jako prywatne?

  Nie, obecnie tylko administratorzy mogą oznaczać zdjęcia jako prywatne w celu ukrycia ich w galerii głównej. Niezmiennie podstawową funkcją zdjęć dodawanych do serwisu jest pokazanie warunków na szlakach turystycznych, dlatego prosimy o unikanie zamieszczania zdjęć osobistych, rodzinnych itp. Możliwość dodawania zdjęć do nagranych tras, która pojawiła się jakiś czas temu, usprawnia samo dodawanie zdjęć, nie zmienia jednak wytycznych dotyczących zdjęć.