Wydawnictwo Kartograficzne Sygnatura

Sygnatura Zakład kartograficzny SYGNATURA powstał w 1989 roku. Od początku swej działalności specjalizuje się w opracowywaniu i wydawaniu map gór polskich.

Rozpoczęliśmy od wydawania map z obszaru całych Tatr, Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza oraz Pienin. Sukcesywnie naszym zainteresowaniem obejmowaliśmy kolejne pasma Beskidów i Bieszczady oraz Sudety.

Pod względem bogactwa treści nie mamy sobie równych. Mapy wyróżniają się jednolitym stylem graficznym i wysokim poziomem edytorskim. Nasze mapy przed każdym wznowieniem są aktualizowane. Weryfikacja treści nie ogranicza się do pracy kameralnej z użyciem internetu. Często wyjeżdżamy w teren, gdzie dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi zbieramy potrzebne dane.

Często wyjeżdżamy w teren, gdzie dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi zbieramy potrzebne dane.

Serie map - Rodziny górskie

Dla uporządkowania bogatej oferty tytułów górskich stworzyliśmy 3 serie map: Rodzinę tatrzańską, Rodzinę beskidzką i Rodzinę sudecką. Wyróżniającą je cechą są na okładkach postaci górali i turystów. Każda mapa to inny członek rodziny.

Rodzina tatrzańska

Rodzina tatrzańska

Rodzina tatrzańska to zestaw 12 map, w skalach od 1:5 000 do 1:100 000, pokazujących Tatry i Pieniny, ale także Podhale, Spisz, Liptów i Orawę. Ściśle są z nią związane wersje zimowe, wersje angielskie oraz Atlas kieszonkowy Tatry polskie, Praktyczny Atlas Tatr i Atlas Tatr.

Rodzina beskidzka

Rodzina beskidzka

Rodzina beskidzka to zestaw 9 map w skali 1:50 000, pokazujących Beskidy i Bieszczady. Uzupełnienie rodziny stanowią mapy miast i szlaków turystycznych.

Zasięg map beskidzkich

Rodzina sudecka

Rodzina sudecka

Rodzina sudecka to zestaw 8 podwójnych, potrójnych i poczwórnych map w skali 1:50 000 wzajemnie się „zazębiających”.

Zasięg map sudeckich

Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:25 000

Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego

Naszym „diamentem” w ofercie jest mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:25 000, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana na konkursach i przeglądach branżowych.

Legenda mapy TPN zawiera rekordową liczbę ponad 110 znaków opisanych w 10 językach (PL, GB, D, SK, F, I, H, RUS, CZ, UA). Przebogate nazewnictwo i symbolika gwarantują dostarczenie kompletu potrzebnych informacji o terenie. Na obszarze Słowacji wszystkie nazwy posiadają polskie odpowiedniki. Plastyczne cieniowanie i rysunek rzeźby atrakcyjnie pokazują ukształtowanie terenu. Siatka do GPS, winietki roślin oraz zwierząt, czasy przejść i trudność szlaków sprawiają, że mapa może być używana przez wszystkich.

Informator na odwrocie naszej mapy jest często wskazywany jako wzór z uwagi na bogactwo i zróżnicowanie. Oprócz informacji czysto geograficznych o pasmie górskim, są opisy wszystkich schronisk tatrzańskich wraz z fotografiami. Plan Zakopanego, schemat szlaków, zasięg telefonów komórkowych, informator turystyczny, fotografie krajobrazów, sylwetki ptaków w locie, rysunki drzew tatrzańskich i chmur uatrakcyjniają tekst.

Grupa CartoMedia

Od roku 2007 SYGNATURA jest członkiem Grupy CartoMedia skupiającej 7 regionalnych wydawców kartograficznych. Od tego czasu mapy otrzymały dodatkową okładkę w kolorze fioletowym z logiem CartoMedii. Spotkać więc teraz można nasze mapy w okładkach zielonych i fioletowych. Zawartość pozostaje bez zmian.

Mapy w szacie grupy CartoMedia